Tehnologji

Tehnologji

Tehnologji

Technology

Tehnologji

Me historin të saj të pasur në prodhimin e kualitetit- të lartë botues, kalimin e përhershëm e të të priturave nga klientët, sot Shtypshkronja u ngrit në nivel të lartë në Industrin grafike. Sot Shtypshkronja e përfaqson Industrin grafike në Republikën. Duke punuar sipas parimeve bashkëkohore në teritorinë në më shumë shtete ballkanike dhe shtetërore, Shtypshkronja e vendosi dhe e mirmbajti qëllimin afatgjatë, e ajo është mbajtja e pozitës lidere në tregun, sjellje të ndërgjegjëshme dhe përgjegjëshme, si dhe mardhënie profesionale ndaj konsumuesve. Disponojmë me tehnologji bashkëkohore, i ndjekim të arriturat e nivelit europian dhe botëror në industrin grafike. Tentojmë të sigurojmë cilësi të lartë te prodhimeve tona nëpërmjet përdorimit dhe kombinimit të tehnologjive me sofistikim të lartë, që përkasin në buxhetin të klientëve tanë dhe afateve të dhëna nga to. Tentojmë ta arrimë besimin dhe lojalitetin ndaj klientëve tanë. Jemi krenar për atë që sot paraqet Shtypshkronja dhe punojmë me shumë mund që ta mirmbajmë atë traditë, me funkcionimin që më së tepërmi i kënaq nevojat e konsumuesve. Jemi krenar në faktin që jemi një nga kompanitë e rralla me listë referentuese në nivel lakmues, që flet vetë për vete.

Tehnologji

Tehnologji

Technology card image

SHTYP I THELLË/ BAKRO

2 Makina për shtyp të thellë, Gjerësija maksimale e shtypit deri 1300mm, Numri maksimal i ngjyrave 9, Vendosja e kërqeles të ftohtë në vizë, Mundësi për shtypje në sfond deri 3 ngjyra, Mat lustrim i sipërfaqes në regjistër

Technology card image

SHTYPI FLEKSO

• 3 makina për shtypin flekso, cilindër qendror (CI), Numri maksimal i ngjyrave 8, Gjerësi maksimale e shypit 1000mm, Hapë maksimale 700mm

Technology card image

FLEKSO UV SHTYPI- ETIKETA VETNGJITËSE

Maksimalisht deri 8 ngjyra duke kyçur edhe lustrimin, Vendosja e prarimit të ftohtë, Shtypja e një ngjyre të ngjitëses ose bazës, Shtypja e materijaleve me bazë të ndryshme

Technology card image

Shtypje ofset

4 офсет машини за печат. Формат на печат Б1 и Б2.
Печат до 7 бои + нанос на мат лак и 100% инспекција на печат.
Печатење на секаков вид на хартија со дебелина од 40гр до 400гр.
Капацитет 14000 табаци за 1 час.

Technology card image

PARASHIKIMI DHE PROJEKTIMI

​Duke përdorur tehnologjinë më të re bashkëkohore, deri tash kemi dizajnuar dizajne më të ndryshme për: kartvizita, broshura, fletëpalosje, parulla, revista, magazina, kataloge, amballazha për prodhimet e industrisë ushqimore dhe joushqimore, kimike, farmaceutike dhe shumë industri të tjera

Technology card image

Shtypja e SIGURIS

Hologramet, numrat, biletat e llotarisë,, materialet e votimit për zgjedhjet, fletëpalosjet, diplomat, punimet, certifikatat e lindjes, indekset dhe llojet e ndryshme të dokumenteve konfidenciale.

Technology card image

MAKINA PËR LAMINIM

pa tretës, me tretës, Gjerësia maksimale deri 1300mm, shpejtësia maksimale deri në 300m / s