abaa3fcab4bcae2cc5603df7ba5ff669.jpg
7935e36620fee90fd52d70cf0dc8530f.jpg
4a8cfbfaaa6726c6534317d4715e5369.jpg
847448588bf3618ab3b05887348a109b.jpg
8e37422002dee3b92aedab82c3956ae6.jpg
49fdbc027a5da066d0d7f99513844893.jpg
2f9f83cbdf29792f85c828707b41d97a.jpg
Флексибилна амбалажа
 1. Длабок печат/Бакро
  1. 2 машини за длабок печат
  2. Максимална ширина на печат до 1300мм
  3. Максимален број на бои 9
  4. Нанесување на ладен вар во линија
  5. Можност за печат на позадината до 3 бои
  6. Мат лак на површина во регистар
 2. Флексо печат
  1. 3 машини за флексо печат, централен цилиндар (CI)
  2. Максимален број на бои 8
  3. Максимална ширина на печат 1000мм
  4. Максимален чекор 700мм
 3. Флексо печат UV- самолепливи етикети
  1. Максимално до 8 бои вклучувајќи и лакирање
  2. Нанесување на ладна позлата
  3. Печат на една боја на лепилото или подлогата
  4. Печат на материјали со различна подлога
 4. 2 машини за ламинација
  1. Безсолвентно
  2. Солвентно
  3. Максимална ширина до 1300мм
 5. 4 машини за надолжно сечење
  1. Максимален дијаметар до 600мм
  2. Внатрешен пречник на хилзна 70, 76 и 152мм (кај 70мм, максимален дијаметар до 450мм)
  3. Минимална ширина на сечење 25мм
 6. Останата опрема
  1. 2 Машини за изработка на ќеси
  2. 1 Машина за изработка на алуминиумски капачки

1. Машина за изработка на Cut&Stack етикети

НОВА ИНВЕСТИЦИЈА !!!
Rotomec 4003MP - Rotogravure printing machine

Машина за длабок печат во 9 бои, со можност за нанесување на ладен вар во регистар.

Можност за печатење до 3 бои на задната страна на амбалажата.

Ширина на печатење до 1350mm и обем до 920mm.

Исклучително стабилен регистар и постојаност на бои.

untitled resized

untitled 3 resized