abaa3fcab4bcae2cc5603df7ba5ff669.jpg
7935e36620fee90fd52d70cf0dc8530f.jpg
4a8cfbfaaa6726c6534317d4715e5369.jpg
847448588bf3618ab3b05887348a109b.jpg
8e37422002dee3b92aedab82c3956ae6.jpg
49fdbc027a5da066d0d7f99513844893.jpg
2f9f83cbdf29792f85c828707b41d97a.jpg
Офсет печат

Офсет печатот претставува печатарски метод со кој се произведува висококвалитетен и долготраен печат. Внимателно подготвениот компјутерски дизајн се пренесува врз метални плочи со користење на ЦТП технологијата за развивање на плочи, по што истиот се пренесува на Ролери и потоа на хартија.

Располагаме со офсет печатарски машини кои нудат печат во 6+1, 4 и 2 бои, во најразлична дебелина и димензија на хартијата. Располагаме со автоматски линиски машини за изработка на тврдо укоричување, машина за изработка на сито печат.
Slika 12