abaa3fcab4bcae2cc5603df7ba5ff669.jpg
7935e36620fee90fd52d70cf0dc8530f.jpg
4a8cfbfaaa6726c6534317d4715e5369.jpg
847448588bf3618ab3b05887348a109b.jpg
8e37422002dee3b92aedab82c3956ae6.jpg
49fdbc027a5da066d0d7f99513844893.jpg
2f9f83cbdf29792f85c828707b41d97a.jpg
Подготовка и дизајн

Нашиот дизајнерски тим е составен од креативни, комуникативни и непосредни дизајнери, кои ќе ви овозможат широк спектар на графички дизајн и услуги. Нашата главна цел е да ја оживееме Вашата визија. Од почеток до крај, нашиот искусен персонал ќе го создаде дизајнот кој Вие го посакувате и кој ќе ви даде предност пред вашата конкуренција.

Користејќи најнова компјутерска технологија, досега сме дизајнирале најразлични дизајни за:

   Визит карти, брошури, флаери, банери, весници, магазини, рекламен материјал, калалози, амбалажа за производите од прехрамбената, не-прехрамбената индустрија, хемиската, фармацевтската индустрија и многу друго.

Slika 15