abaa3fcab4bcae2cc5603df7ba5ff669.jpg
7935e36620fee90fd52d70cf0dc8530f.jpg
4a8cfbfaaa6726c6534317d4715e5369.jpg
847448588bf3618ab3b05887348a109b.jpg
8e37422002dee3b92aedab82c3956ae6.jpg
49fdbc027a5da066d0d7f99513844893.jpg
2f9f83cbdf29792f85c828707b41d97a.jpg
Сигурносен печат

Доколку безбедноста Ви е приоритет при печатењето, нашата Печатница Ви е совршен партнер. Наша цел е да Ви обезбедиме висок стандард на безбедност при печатењето на документи со иновативни дизајни, со висок квалитет, во сосема безбедна средина. Ние нудиме софтверско решение кое ви помогне да се оптимизира безбедноста на Вашите документи или Вашите постоечки дизајни да се прилагодат на повисок степен на заштита. Нудиме исклучителни безбедносни решенија при печатењето на гласачки материјал за избори, изводи од матични книги, дипломи, индекси, легитимации, билети за лотарија, грепки, контролни маркички, ваучери, билети и најразлични видови на доверливи документи.

Нумерирање Сведителства / Дипломи
Бинго ливчиња / Грепки

Slika 14

Изводи на родени / венчани /умрени Индекси / легитимации /
ученички книшки
Холограм

test-img