abaa3fcab4bcae2cc5603df7ba5ff669.jpg
7935e36620fee90fd52d70cf0dc8530f.jpg
4a8cfbfaaa6726c6534317d4715e5369.jpg
847448588bf3618ab3b05887348a109b.jpg
8e37422002dee3b92aedab82c3956ae6.jpg
49fdbc027a5da066d0d7f99513844893.jpg
2f9f83cbdf29792f85c828707b41d97a.jpg
Визија

НАША МИСИЈА И ВИЗИЈА

 1. Одржување на лидерската позиција на пазарот во Република Македонија и странство;
 2. Обезбедување на квалитет на производите, кои ќе ги задоволат потребите и очекувањата на купувачите;
 3. Обезбедување на извондреден маркетинг и организација на продажбата и дистрибуцијата;
 4. Развој и обезбедување на континуитет на асортиманот на производите според барањата на купувачите, во согласност со законските прописи;
 5. Минимализирање на трошоците;
 6. Високопрофесионален кадар, динамичен раководен тим;
 7. Модерна и ефикасна организација на работата;
 8. Почитување на сите стандарди на квалитет и заштита на животната средина;
 9. Почитување на законските прописи;
 10. Задоволство на вработените;

КОРПОРАТИВНИ ВРЕДНОСТИ

Корпоративните вредности ги одразуваат верувањата кои со нас ги делат сите поврзани страни – клиентите, вработените, акционерите, партнерите. Тоа се вредности кои ја отсликуваат нашата деловна култура и приоритетите утврдени со корпоративната мисија.

 • ТРАДИЦИЈА
  ние сме компанија која ги негува вредностите и која традиционално е прв избор на купувачите;
 • ЕФИКАСНОСТ
  навремено и ефикансо ги извршуваме сите превземени обврски;
 • ДОВЕРБА
  ја градиме довербата преку отворена комуникација со клиентите, почитување на нивната индивидуалност и понуда на сигурна и квалитетна услуга;
 • ТРАНСПАРЕНТНОСТ
  наша одговорност е навремено да обезбедиме разбирливи и веродостојни информации за резултатите од работењето, како и за останатите финансиски и нефинансиски прашања, достапни за заинтересираните клиенти, акционери, деловни партнери и целокупната јавност;
 • ИНОВАТИВНОСТ
  препознаваме дека инвестирањето во континуирана иновација во процесот и во крајниот производ е предуслов за да ги исполниме барањата на нашите клиенти. Нашата цел е да бидеме напредни во нашите главни деловни активности. Потребите на клиентите, развојните пазари, новите технологии, компетентноста и идеите на нашите луѓе, е она што ја движи иновацијата;
 • ОПШТЕСТВЕНА OДГОВОРНОСТ
  како општествено одговорна компанија секогаш работиме и ќе работиме во насока на подобрување на квалитетот на животот во општеството за сите негови членови;
 • ТИМСКА РАБОТА
  споделуваме знаења и искуства со цел квалитетно да ги исполниме барањата на клиентите.